• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Phần mềm quản lý điều khiển tự động hóa
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 4563
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT C.B.T
  • Địa chỉ: 30 Phổ Quang, Phường 2,Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 39970934
  • Fax: +84 (28) 39970934
  • Email: quoccuongcbt@gmail.com
  • Website:
  
Thông tin mô tả
Driver điều khiển thiết bị, phục vụ tự động hoá
Phần mềm kiểm soát và quản lý hoạt động các hệ thống sản suất tự động
Tính toán tối ưu hoá các quá trình hoạt động của thiết bị
Loading...