Thông tin mô tả
Loại này có 3 mẫu:
- Bì 500g
- Bì 500g (5 bì 100g
- Bì 1kg (10 bì 100g)
Loading...