• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Công trình sử dụng gốm mỹ nghệ
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3300
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HIỆP PHÁT II
  • Địa chỉ: Ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long
  • Điện thoại: +84 (270) 833216
  • Fax: +84 (270) 833216
  • Email:
  • Website: www.1084.com.vn/web/tanhiepphat
  
Loading...