• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Hài vải đi trong nhà
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2415
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY AN LẠC (ALSIMEX)
  • Địa chỉ: Số 3-5, Đường Tên Lửa, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38759299
  • Fax: +84 (28) 38750083
  • Email: hctc@alsimex.com.vn
  • Website:
  
Loading...