• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Hàng tre cuốn ghép mây
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3392
  • Ngày cập nhật: 11/08/2010
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH MÂY TRE HÀ LINH
  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
  • Điện thoại: +84 (24) 33868671
  • Fax: +84 (24) 33868670
  • Email: halinh@handmadevn.vn
  • Website: www.handmadevn.vn
     
Loading...