• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: MTC 200-504
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3501
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH GỐM SỨ MINH PHƯƠNG
  • Địa chỉ: Khu phố Hòa Lân 1 - Phường Thuận Giao - TX Thuận An, Bình Dương
  • Điện thoại: +84 (274) 3746010 -3747462
  • Fax:
  • Email: luongkhe@gmail.com
  • Website:
  
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...