• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Trung tâm in lazer
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2670
  • Ngày cập nhật: 18/11/2010
  • Nhà cung cấp (sản xuất): TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
  • Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38505520-206
  • Fax: +84 (28) 38506595
  • Email: contact@stu.edu.vn
  • Website: www.stu.edu.vn
     
Thông tin mô tả
Trung tâm in lazer
Loading...