Thông tin mô tả
Chương trình chú trọng kỹ năng thực hành. Học viên được huấn luyện kỹ về các động tác kỹ thuật, cách sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, quy trình và loại hình phục vụ. Ngoài ra còn trang bị các kiến thức về vệ sinh an toàn lao động, kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng và phối hợp với các đồng nghiệp.
Loading...