• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3138
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN S.A.E
  • Địa chỉ: 108 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 35591900
  • Fax: +84 (28) 35591813
  • Email: sae@viettel.vn,
  • Website: http://saevietnam.com/home.html
     
Thông tin mô tả
• Địa chỉ: Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
• Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh
• Nguồn vốn: ODA, France
• Quy mô xây dựng:
- Diện tích xây dựng: 1.200 m²
- 1 trệt + 2 lầu
- Thời gian thi công: 07 tháng
Loading...