• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Xây Văn phòng SAVICO
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3374
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN S.A.E
  • Địa chỉ: 108 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 35591900
  • Fax: +84 (28) 35591813
  • Email: sae@viettel.vn,
  • Website: http://saevietnam.com/home.html
     
Thông tin mô tả
• Địa chỉ: 35 Đồng Khởi, quận 1, TP. HCM, Việt Nam
• Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SAVICO
• Quy mô xây dựng: 673m²
- 1 tầng hầm + 7 lầu
- Thời gian Thi công: 7 tháng
Loading...