• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Trà ướp hoa Sói
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 4457
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG NAM
  • Địa chỉ: 895 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng
  • Điện thoại: +84 (263) 3739147
  • Fax: +84 (263) 3862575
  • Email: dntnphuongnambloc@vnn.vn; phuongnamtc@vnn.vn
  • Website:
  
Loading...