• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Cà phê Minh Quân - 98g
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 5220
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CƠ SỞ MINH QUÂN
  • Địa chỉ: 561, 567 Trần Phú, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng
  • Điện thoại: +84 (263) 3864401
  • Fax: +84 (263) 3864401
  • Email: minhquanhotel@yahoo.com
  • Website: www.minhquancoffee.com
     
Loading...