• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Bình 20l ( không gaz) hàm lượng khoáng thấp
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 5115
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
  • Địa chỉ: 346 Hải Thượng Lãn Ông, P. phú Tài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
  • Điện thoại: +84 (252) 3852 069
  • Fax: +84 (252) 3739108
  • Email: minhvpq@vinhhao.com.vn
  • Website: www.vinhhao.com
     
Loading...