• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Trường tiêu biểu N & U đại diện trực tiếp
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 6461
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH NGUYỄN UYÊN
  • Địa chỉ: 16/6 Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38209470
  • Fax:
  • Email: ntu@nuvietnam.com
  • Website: www.nuvietnam.com
     
Thông tin mô tả
St. Johnsbury là trường tư thục nội trú tốt nhất bang Vermont, đông bắc Mỹ. Trường có truyền thống giảng dạy lâu năm, nhưng luôn đảm bảo học sinh được sống và học tập trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại nhất.
Website: www.stjohnsburyacademy.org
Loading...