• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Giày vải
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2515
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY AN LẠC (ALSIMEX)
  • Địa chỉ: Số 3-5, Đường Tên Lửa, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38759299
  • Fax: +84 (28) 38750083
  • Email:
  • Website:
Loading...