• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Thời trang Senti
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3571
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CỬA HÀNG SENTI - FASHION
  • Địa chỉ: 106 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 3827 2245
  • Fax: +84 (28) 39321266
  • Email: sales@senti-fashion
  • Website: www.senti-fashion.com
     
Loading...