Thông tin mô tả
Kích thước/Sice: 49 x 28 x H34(cm)
Mô tải sản phẩm/Descriptions: Rổ cói va2 buông se
Nguyên liệu/Product made of: Dây buông se, cói.
Màu sắc SP/Color product: Tự nhiên.
Thị trường tiêu thụ/Consumer maker: Japan.
Quantity: Năm 2005: 50.000 sản phẩm.
Sản lượng tiêu thụ: năm 2006: 15.000 sản phẩm
Loading...