Thông tin mô tả
Chương trình 12 cấp lớp dành cho học sinh trung học.
Chương trình giúp học viên phát triển tốt nhất các kỹ năng Anh ngữ cần thiết để giao tiếp trong môi trường học tập và đặc biệt hữu ích cho các em chuẩn bị du học.
Cung cấp cho học viên 2 bằng Anh ngữ quốc tế trong cùng một chương trình học.
Loading...