Thông tin mô tả
Chương trình cấp tốc dành cho các học viên muốn đạt trình độ Anh ngữ cao cấp trong thời gian ngắn nhất.
Học sinh sẽ đạt bằng Anh ngữ Học thuật Quốc tế và bằng tốt nghiệp chỉ sau 18 tuần học.
Học viên cũng sẽ có được những kỹ năng ngôn ngữ học thuật để thành công trong môi trường du học.
Loading...