Thông tin mô tả
Chương trình Anh ngữ 12 cấp lớp dành cho người lớn.
Chương trình trang bị cho học viên những kỹ năng Anh ngữ cần thiết để giao tiếp và học tập trong môi trường quốc tế.
Cung cấp cho học viên bằng Anh ngữ quốc tế trong cùng một chương trình học.
Loading...