• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Các loại lưới khác
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3911
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
  • Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, P. 1, Q. 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 39400414
  • Fax: +84 (28) 39401580
  • Email: sfnetco@hcm.vnn.vn
  • Website:
  
Thông tin mô tả
Lưới trang trí, lưới túi, lưới cẩu hàng hóa…
Loading...