• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Lưới đánh bắt thủy sản
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 7991
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
  • Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, P. 1, Q. 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 39400414
  • Fax: +84 (28) 39401580
  • Email: sfnetco@hcm.vnn.vn
  • Website:
  
Thông tin mô tả
Lưới đánh bắt thủy sản (Lưới cước, lưới sợi se) đã đăng ký chất lượng sản phẩm tại Chi Cục Đo lường - Chất lượng TP. HCM ngày 26/7/1993.
Các loại lưới đánh bắt Thủy sản như gút đơn, gút đôi, một lớp, ba lớp, có quy cách như sau:
• Đường kính chỉ: Φ 0.16mm – Φ 0.90mm
• Chiều dài mắt lưới: 12mm – 150mm
• Số mặt lưới theo chiều ngang tấm lưới: 14 mặt – 600 mặt
• Số mặt lưới theo chiều dài tấm lưới: Theo yêu cầu của khách hàng.
Loading...