• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Lưới phục vụ cho Nông nghiệp
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3654
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
  • Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, P. 1, Q. 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 39400414
  • Fax: +84 (28) 39401580
  • Email: sfnetco@hcm.vnn.vn
  • Website:
  
Thông tin mô tả
a/ Lưới dùng làm giàn để trồng các loại cây dây leo như Bí, Dưa chuột, Khổ qua… Quy cách:
• Đường kính chỉ: Φ 0.60mm – Φ 1.20mm
• Chiều dài mắt lưới: 50mm – 300mm
• Số mặt lưới theo chiều ngang tấm lưới: 5 mặt – 100 mặt
• Số mặt lưới theo chiều dài tấm lưới: Theo yêu cầu của khách hàng.
b/ Lưới chăn nuôi gia cầm… Quy cách:
• Đường kính chỉ: Φ 0.50mm – Φ 1.20mm
• Chiều dài mắt lưới: 30mm – 150mm
• Số mặt lưới theo chiều ngang tấm lưới: 10 mặt – 100 mặt.
• Số mặt lưới theo chiều dài tấm lưới: Theo yêu cầu của khách hàng.
Loading...