Award rating
Main activities
SBMf
July Birthdays
Implementation
Others

Address:No.192, Tran Hung Dao St., Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan

Phone:+84 (252) 3500777
Fax:+84 (252) 3835326

E-Mail:minhnhaoptic01@gmail.com
Website:www.minhnha.vn

Scope
activities:
Business eyeglasses, clock

Visited:[10702]


Address:Group 9, Yen The Ward, Pleiku City, Gia Lai

Phone:+84 (269) 3865295 - 3825837
Fax:+84 (269) 3865295

E-Mail:truongsinh.gli@gmail.com
Website:www.truongsinhgialai.com

Scope
activities:
Research and manufacturing aquatic medicine.

Visited:[8832]


Address:321-323 Truong Chinh Street, Ward 14, Tan Binh District, Hochiminh city

Phone:+84 (28) 38426029
Fax:+84 (28)

E-Mail:hongka72@yahoo.com

Scope
activities:
Apparel and wedding dress rental

Visited:[8492]


Address:, Hochiminh city

Phone:+84 (28) 39321700
Fax:+84 (28) 39321701

E-Mail:businessforum@hcm.fpt.com
Website:vibforum.vcci.com.vn

Scope
activities:
Weekly magazine, advertising, media services.

Visited:[7371]


Address:No.45A, Huynh Tinh Cua St, Ward 8, Dist 3., Hochiminh city

Phone:+84 (28) 54046838
Fax:+84 (28) 54046839

E-Mail:info@nhathoa.com
Website:www.nhathoa.com

Scope
activities:

Visited:[9313]


Address:No.86, Nguyen Hong Dao St., 14 Ward, Tan Binh Dist., Hochiminh city

Phone:+84 (28) 22450996
Fax:+84 (28) 62967372

E-Mail:rethinkingthefuture@yahoo.com
Website:www.coastalvn.com/coastalgems.com.vn

Scope
activities:
CaCO3 powder; pigments; semi-precious stones

Visited:[6005]


Address:No.24/3, Do Quang Dau St, Pham Ngu Lao Ward, Dist 1., Hochiminh city

Phone:+84 (28) 39209453
Fax:+84 (28) 38361767

E-Mail:mucinhoasen@yahoo.com.vn
Website:www.mucinhoasen.com

Scope
activities:

Visited:[6356]


Address:Khanh Nhon Village, Nhon Hai Commune, Ninh Hai Dist., Ninh Thuan

Phone:+84 (259) 3879229
Fax:+84 (259) 3979269

E-Mail:nguyencuongvina79@gmail.com
Website:www.tomgiong.com

Scope
activities:

Visited:[5935]


Address:Tầng 3 TT Hội Nghị Công Đoàn 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone:+84 (28) 84.4.38181888
Fax:+84 (28)

Scope
activities:
Chứng Khoáng


Address:67/5 LUỸ BÁN BÍCH P.TÂN THỚI HOÀ, QUẬN TÂN PHÚ, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone:+84 (28) 54069495
Fax:+84 (28)

Scope
activities:
in ấn, dịch vụ liên quan đến in, gia công cơ khí, bán buôn vải, hàng may sẵn..

địa chỉ kinh doanh: 52/114D LÃNH BINH THĂNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Show 1 to 10. Total 6034

Page 1/604: « first [1]23456last »


Loading...