Thông tin mô tả
Cách Dùng:
Loại phân này có thể bón thúc cho nhiều loại cây: Cà phê, Cao su, Tiêu, Lúa, Mía, Dứa...; Mức bón và cách bón theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật địa phương.
Loading...