Thông tin mô tả
Công Dụng:  Chuyên bón thúc lúa
Cách Dùng:
A, Bón lót sâu: Bón bằng phân ĐYT - NPK chuyên dùng bón lót cho lúa Văn Điển công thức: 6 – 11 - 2.
  + Lượng bón từ 20 – 25 kg/sào tuỳ thuộc vào từng chân đất và giống.
  + Cách bón:
-  Đối với lúa cấy: Bón lúc bừa hoặc trước khi bừa lần cuối, cùng với phân chuồng để vùi sâu phân xuống dưới, sau đó để lắng đất, gạn bớt nước trong rồi mới cấy. Trường hợp nước lớn ruộng có bờ bao, nước không chảy vẫn bón bình thường, tránh không để chảy mất nước đục.
-  Đối với lúa gieo xạ:  Dùng phân NPK chuyên lót Văn Điển + với phân chuồng bón ngay khi bừa chít trước khi lên luống gieo xạ. Không có phân chuồng thì bón tăng lượng NPK lên 2 - 3 kg. B, Bón thúc sớm: Bón bằng phân ĐYT - NPK chuyên dùng bón thúc cho lúa Văn Điển công thức: 16 – 5 - 17.
  +  Lượng bón từ 10 – 13 kg/sào, tuỳ thuộc vào thời vụ, giống và chân đất + Cách bón: - Đối với lúa cấy: ở vụ Xuân, bón thúc ngay khi lúa ra lá mới (lá nõn dong), vụ Mùa bón sau cấy 7 - 10 ngày.
-  Đối với lúa gieo xạ: ở vụ Xuân, bón khi cây lúa có 3,5 – 4 lá (lúa bắt đầu đẻ nhánh).
Ở vụ mùa khi cây lúa đẻ được 1- 2 nhánh.
Loading...