Thông tin mô tả
Cách Dùng:
Mức bón và cách bón: Tuỳ theo đất, bón 150 – 200kg cho 01 tấn búp tươi. Bới đất dọc theo tán chè, bỏ phân xuống và vùi đất lấp kín phân.
Loading...