Thông tin mô tả
Công Dụng: Chuyên bón cho đỗ, lạc
Cách Dùng:
Mức bón và cách bón: Đối với lạc thường năng suất dưới 3,5 tấn/ha bón 700 kg/ha (25 kg/sào). Đối với lạc lai năng suất trên 5 tấn/ha bón 900 – 1.000 kg/ha (30 – 35 kg/sào). Cách bón: Đánh rãnh sâu, dỉa phân xuống dưới, lấp đất phủ kín phân rồi mới tra hạt. Nếu kết hợp kỹ thuật che phủ nilon thì năng suất và hiệu quả rất cao.
Loading...